« Novembar 2017 »
NedPonUtoSreCetPetSub
   
1
4
5
7
8
9
11
12
14
18
19
20
21
22
23
25
26
29
  

Satnica objavljivanja je 11.00 h
Prikaz dogadjaja za 13.11.2017
13.11.2017
      Građevinska aktivnost
Poslednja novost 
17.12.2018
Anketa o radnoj snazi Treći kvartal 2018

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u trećem kvartalu 2018. godine, u periodu od jula do septembra 2018. godine. Anketirano je 2 107 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 401 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 391 lica). 


Ostale novosti 
17.12.2018 Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, oktobar 2018. godine
  Klanje stoke i živine u klanicama Oktobru 2018. godine
14.12.2018 Publikacija "Statistika dohotka i uslova života"
  Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Novembar 2018. godine
  Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Novembar 2018. godine
13.12.2018 Press konferencija
11.12.2018 Indeks potrošačkih cijena (CPI) Novembar 2018. godine
03.12.2018 Žene i muškarci u Crnoj Gori
30.11.2018 Mjesečni statistički pregled - Novembar 2018
  Prosječne zarade (Plate) Oktobar 2018. godine
  Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Oktobar 2018. godine
  Indeks prometa u trgovini na malo Oktobar 2018. godine

Arhiva

 

.