« Januar 2018 »
NedPonUtoSreCetPetSub
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
17
18
20
21
22
23
24
27
28
29
   

Satnica objavljivanja je 11.00 h
Prikaz dogadjaja za 16.01.2018
16.01.2018
      Indeks potrošačkih cijena
Poslednja novost 
17.12.2018
Anketa o radnoj snazi Treći kvartal 2018

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u trećem kvartalu 2018. godine, u periodu od jula do septembra 2018. godine. Anketirano je 2 107 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 401 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 391 lica). 


Ostale novosti 
17.12.2018 Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, oktobar 2018. godine
  Klanje stoke i živine u klanicama Oktobru 2018. godine
14.12.2018 Publikacija "Statistika dohotka i uslova života"
  Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Novembar 2018. godine
  Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Novembar 2018. godine
13.12.2018 Press konferencija
11.12.2018 Indeks potrošačkih cijena (CPI) Novembar 2018. godine
03.12.2018 Žene i muškarci u Crnoj Gori
30.11.2018 Mjesečni statistički pregled - Novembar 2018
  Prosječne zarade (Plate) Oktobar 2018. godine
  Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Oktobar 2018. godine
  Indeks prometa u trgovini na malo Oktobar 2018. godine

Arhiva

 

.