« Januar 2020 »
NedPonUtoSreCetPetSub
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
23
24
25
26
27
31
 

Satnica objavljivanja je 11.00 h
Prikaz dogadjaja za 30.01.2020
30.01.2020
      Prosječne zarade(plate)
      Mjesečni statistički pregled
Poslednja novost 
27.01.2020
Prosječne zarade (plate) Decembar 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u decembru 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 781 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 520 eura. Prosječna (neto) zarada u decembru 2019. godine u odnosu na novembar 2019. godine zabilježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u decembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,4%. Na nivou 2019. godine prosječna bruto zarada iznosila je 773 eura dok je prosječna neto zarada iznosila 515 eura. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u 2019. godine u odnosu na 2018. godine zabilježile rast od 0,4% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,4%. 


Ostale novosti 
22.01.2020 Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Decembar 2019. godine
21.01.2020 Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Decembar 2019. godine
16.01.2020 Indeksi potrošačkih cijena Decembar 2019. godine
15.01.2020 Klanje stoke i živine u klanicama Novembar 2019. godine
  Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, novembar 2019. godine
31.12.2019 Mjesečni statistički pregled - Decembar 2019
30.12.2019 Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Novembar 2019. godine
  Prosječne zarade (plate) Novembar 2019. godine
  Indeks prometa u trgovini na malo Novembar 2019. godine
27.12.2019 Statistički godišnjak 2019
  Crna Gora u brojkama 2019
  Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar - novembar 2019. godine

Arhiva

 

.