« Januar 2021 »
NedPonUtoSreCetPetSub
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
22
23
24
25
26
27
29
30
31
      

Satnica objavljivanja je 11.00 h
Poslednja novost 
31.12.2020
Kreiranje podsistema zvanične statistike za potrebe istraživanja pandemije COVID - 19
Novonastala situacija usljed COVID-19 pandemije, kreirala je značajno drugačije okruženje za proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike. Polazeći od novih uslova poslovanja i prepoznavši ogroman značaj pandemije COVID-19 u kreiranju relevantnih politika, Uprava za statistiku (MONSTAT) je u okviru svoje naučno-istraživačke djelatnosti prepoznala potrebu za kreiranjem podsistema statističkih indikatora relevantnih za sagledavanje uticaja COVID-19 na društveno-ekonomska kretanja. 

Ostale novosti 
30.12.2020 Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore III kvartal 2020. godine
  Mjesečni statistički pregled - Decembar 2020
  Indeks prometa u trgovini na malo Novembar 2020. godine
  Prosječne zarade (plate) Novembar 2020. godine
29.12.2020 Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Novembar 2020. godine
  Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Novembar 2020. godine
  Stvoreni i obrađeni otpad u 2019. godini
28.12.2020 Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2017 - 2018. godina (ESSPROS metodologija)
  Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege i dodatka za djecu u 2019. godini
  Osnovno obrazovanje odraslih - početak školske 2020/2021. godine i kraj školske 2019/2020. godine
24.12.2020 Statistički godišnjak 2020
  Crna Gora u brojkama 2020

Arhiva

 

.