Novosti

30.06.2021
Prosječne zarade (plate) Maj 2021. godine

Prosječna zarada (bruto) u maju 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 792 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 530 eura. Prosječna (neto) zarada u maju 2021. godine u odnosu na april 2021. godine zabilježila je rast od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u maju 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 2,3%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju 2021. godine u odnosu na april 2021. godine zabilježile rast od 0,3% proizilazi da su realne zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,1%.

Saopštenje


.