Novosti

18.08.2021
Cijene stanova u novogradnji II kvartal 2021. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u II kvartalu 2021. godine iznosila je 1 233 eura i veća je za 1,1% u odnosu na I kvartal 2021. godine, dok je za 23,3% veća u odnosu na II kvartal 2020. godine.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavisi od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u II kvartalu 2021. godine iznosila je 1 234 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 298 eura, u središnjem regionu 660 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 958 eura.
U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u II kvartalu 2021. godine iznosila je 1 242 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 735 eura.

Saopštenje


.