Novosti

23.08.2021
Klanje stoke i živine u klanicama II kvartal 2021. godine

U drugom kvartalu 2021. godine bilježi se rast u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 8 187 grla goveda odnosno 15,8% više grla u odnosu na drugi kvartal 2020. godine. Neto težina zaklanih goveda u drugom kvartalu 2021. godine bilježi rast od 17,9%.
Ukupan broj zaklanih ovaca u drugom kvartalu 2021. godine bilježi rast od 19,2% (neto težina rast od 28,3%). Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se rast i u broju i u težini u odnosu na isti kvartal 2020. godine, dok kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se pad.
Saopštenje


.