Novosti

26.08.2021
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva II kvartal 2021. godine

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u drugom kvartalu 2021. godine iznosila je 7,1 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 2,2 mil. EUR ili 31,0%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 4,9 mil. EUR ili 69,0%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u drugom kvartalu 2021. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 10,0%, od čega je zabilježen pad vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 28,8% i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 2,0%.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u drugom kvartalu 2021. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje 24,6%, svježe povrće učestvuje 20,7%, kokošija jaja učestvuju 15,8%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 14,6%, svježe voće učestvuje 10,7%, ostali proizvodi i svježa riba učestvuju sa po 5,7%, prerađevine voća i grožđa učestvuju sa 1,2% i industrijsko bilje 1,0%.

Saopštenje


.