Zavod za statistiku po prvi put sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Učešćem u anketi imate mogućnost da iznesete svoje mišljenje o radu Zavoda za statistiku Crne Gore i tako nam pomognete da unaprijedimo svoj rad na osnovu Vaših odgovora.
Sitemap

 • Popis 2011
 • NUTS klasifikacija
 • Standardna Klasifikacija Zanimanja
 • Anketa o zadovoljstvu
 • Informaciono-komunikaciona tehnologija
 • Ekonomski računi u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini
 • Analitičke kartice i putni nalozi
 • Kružna putovanja stranih brodova
 • Nautički turizam
 • Klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni
 • Klasifikacija funkcija države
 • Statistička klasifikacija otpada
 • PRODCOM Lista 2011
 • Carinska tarifa -CN
 • METAPODACI
 • Kontakt sa NVO
 • Javne nabavke
 • Struktura prihoda i rashoda poslovanja privrednih subjekata i preduzetnika (SPIR)
 • Nacionalna klasifikacija obrazovanja
 •  

  .