Novosti

14.06.2019
Indeksi potrošačkih cijena Maj 2019. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju 2019. godine u odnosu na april 2019. godine u prosjeku su više za 0,2%. Potrošačke cijene u maju 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su više za 0,7%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: hljeba i žitarica; usluga smještaja; voća; mesa; goriva i maziva za motorna vozila; ulja i masti; namještaja i pokućstva. Potrošačke cijene u periodu januar-maj 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,6%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u maju 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Hoteli i restorani (1,5%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,4%); Prevoz (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupi Odjeća i obuća (-0,9%).

Saopštenje


 

.