Novosti

19.06.2019
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Maj 2019. godine

 Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za maj 2019. godine iznosila je 647,9 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 273,4 eura,
dok izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 374,5 eura.
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u maju 2019. godine, u odnosu na april 2019. godine,
zabilježila je pad od 0,03%.
Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u maju 2019. godine u odnosu na april 2019. godine, zabilježili su pad od
0,2%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na april 2019. godine, zabilježili rast od
0,1%.
 

 

.