Novosti

24.06.2019
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege i dodatka za djecu u 2018. godini

Osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti obuhvaćena ovim saopštenjem su: materijalno obezbjeđenje porodice, lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć i dodatak za djecu.
 
Mjesečni prosjek korisnika materijalnih davanja socijalne zaštite za 2018. godinu prema vrsti davanja iznosio je:
  • materijalno obezbjeđenje koristilo je 9 319 porodica i 31 066 članova porodica;
  • pravo na ličnu invalidninu imalo je 2 500 lica;
  • pravo na njegu i pomoć ostvarilo je 15 298 lica;
  • dodatak za djecu koristilo je 7 622 nosioca prava na dodatak za djecu, odnosno 14 974 djece. 

Saopštenje


 

.