Novosti

25.06.2019
Industrijska proizvodnja - PRODCOM 2018. godina

Proizvodnja važnijih industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u 2018. godini se može prikazati na razne načine.
 
Kao važnije industrijske proizvode smatramo proizvode razvrstane u oblastima Klasifikacije djelatnosti sa najvećim učešćem u ukupnoj industrijskoj proizvodnji.
 
U 2018. godini slijedeći proizvodi su zabilježili rast proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2017. godine:
- Svjež beton sa 719 301 t na 1 117 063 t odnosno 55,3%.
- Kafa, pržena, sa kofeinom sa 865 t na 1 213 t odnosno 40,2%.
- Drvo četinara, uzdužno testerisano ili rezano sa 93 735 m³ na 102 089 m³ odnosno 8,9%;
- Kuglični ležajevi sa 994 t na 1 033 t odnosno 3,9%.
 
U 2018. godini slijedeći proizvodi su zabilježili pad proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2017. godine:
- Ljekovi koji sadrže peniciline, streptomicine ili njihove derivate sa 195 915 kg na 162 993 kg
odnosno -16,8%.
- Brašno od pšenice ili napolice sa 11 850 t na 8 420 t odnosno -29,0%.
- Rude i koncentrati aluminijuma sa 927 847 t na 468 164 t odnosno -49,6%.
 

 

.