Novosti

28.06.2019
Diplomirani studenti - osnovne studije 2018. godina

Tokom 2018. godine, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori na osnovnim studijama, diplomiralo je 2 955 studenata, što je za 3% manje u odnosu na prethodnu kalendarsku godinu. Od ukupnog broja diplomiranih studenata na osnovnim studijama 56,3% (1 665) je ženskog, a 43,7% (1 290) muškog pola.
 
Najveći broj studenata osnovne studije završio je na javnim visokoškolskim ustanovama 69,5% (2 055), a na privatnim visokoškolskim ustanovama 30,5% (900) studenata.

Broj diplomiranih studenata na javnim visokoškolskim ustanovama manji je za 7,5%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama veći za 8,9% u odnosu na prethodnu godinu. 

Saopštenje


 

.