Novosti

28.06.2019
Prosječne zarade (plate) Maj 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u maju 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 770 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 513 eura. Prosječna (neto) zarada u maju 2019. godine u odnosu na april 2019. godine zabilježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u maju 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 0,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju 2019. godine u odnosu na april 2019. godine zabilježile rast od 0,2% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,2%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u maju 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Usluge smještaja i ishrane (5,5%), Ostale uslužne djelatnosti (5,4%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,7%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (1,7%), Snabdijevanje električnom energijom (1,6%), Trgovina na veliko i malo (1,6%), Saobraćaj i skladištenje (1,6%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,3%), Zdravstena i socijalna zaštita (1,3%), Građevinarstvo (1,1%), Prerađivačka industrija (0,8%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,8%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,7%), Državna uprava i odbrana (0,3%), Obrazovanje (0,2%) dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Poslovanje sa nekretninama (6,1%), Informisanje i komunikacije (5,0%), Vađenje ruda i kamena (3,1%) i Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (2,6%). 

Saopštenje


 

.