Novosti

28.06.2019
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – maj 2019. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - maj 2019. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 160 miliona eura, što ukazuje na rast od 3,3% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 155,3 miliona eura, a uvoz 1 005 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 2,8%, a uvoz veći za 4,3%.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,4% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine (16,6%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 41,7 miliona eura (od čega su: Obojeni metali– 26,5 mil. eura, Gvožđe i čelik – 9,8 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 239,5 miliona eura (od čega: Drumska vozila – 83,1 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 40,8 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (38,2 mil. eura), Mađarska (19,5 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (14,4 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (185 mil.eura), Njemačka (94 mil.eura) i Kina (88,6 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.