Novosti

02.07.2019
Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2018. godini

Ukupan broj goveda u 2018. godini iznosio je 83 264. U odnosu na 2017. godinu manji je za 3,9%. Broj goveda starosti do jedne godine bilježi pad kao i goveda 1-2 godine, dok kod goveda starijih od 2 godine bilježi se pad od 1,6% u odnosu na 2017. godinu.

U 2018. godini ukupan broj ovaca iznosio je 187 021 i manji je za 1,1%, u odnosu na 2017. godinu, dok ukupan broj koza iznosio je 29 040 i manji je za 1,9%.

Broj svinja i živine, u 2018. godini takođe bilježi pad. Tako je kod svinja zabilježen pad od 5,6%, dok kod živine 15,5%, u odnosu na 2017. godinu.

Saopštenje


 

.