Novosti

05.07.2019
Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2016 - 2017. godina (ESSPROS metodologija)

Za naknade socijalne zaštite, u 2017. godini, izdvojeno je 723 974 480 eura što predstavlja 97,0% od ukupnih troškova za socijalnu zaštitu. U 2016. godini taj iznos je bio 718 925 678 eura, što je iznosilo 97,2% od ukupnih troškova za socijalnu zaštitu (Tabela 1).
 
Prema funkcijama socijalne zaštite, najveći udio u ukupnim troškovima za naknade socijalne zaštite imali su troškovi za funkciju starost, i to u 2017. godini 39,5%, a u 2016. godini 38,6%. (Tabela 2).
 
Udio troškova socijalne zaštite u bruto domaćem proizvodu Crne Gore u 2017. godini iznosio je 17,4 što je smanjenje za 1,3 procentna poena u odnosu na 2016. godinu (Tabela 3).
 
Prema vrsti socijalnih naknada u različitim funkcijama socijalne zaštite u Crnoj Gori, najveći udio su imale novčane naknade u obje godine, i to u 2016. godini 72,4%, dok je u 2017. godini taj procenat iznosio 70,5% (Tabela 4).
 

U odnosu na ukupan iznos izdvojenih naknada prema funkcijama, udio ukupnih troškova za socijalne naknade koje se dodjeljuju bez provjere materijalnog stanja u 2016. i u 2017. godini iznosio je 97,3%. Najveći udio socijalnih naknada koje se dodjeljuju bez provjere materijalnog stanja u 2016. i u 2017. godini se odnosio na funkcije bolest/zdravstvena zaštita, invaliditet i nezaposlenost (Tabela 5). 

Saopštenje


 

.