Novosti

16.07.2019
Klanje stoke i živine u klanicama Maj 2019. godine

U maju 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 0,2% (neto težina veća za 5,2%). Kod ovaca i svinja bilježi se rast u ukupnom broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine primjetan je pad.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 10,8% (neto težina veća za 2,7%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca bilježi se rast u odnosu na prethodni mjesec, dok kod ukupnog broja svinja pad. Ukupan broj zaklane živine je veći za 0,8% (dok je neto težina veća za 23,4%).
 

U periodu od januara do maja 2019. godine bilježi se pad u klanju goveda. Zaklano je 11 415 goveda odnosno 2,2% manje u odnosu na isti period 2018. godine. Rast u klanju za isti period je prisutan kod ovaca i svinja, dok kod živine pad. 

Saopštenje


 

.