Novosti

26.07.2019
Generisane količine otpada iz industrije 2018. godina

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o generisanim i tretiranim količinama otpada iz industrije u 2018. godini. Otpad iz industrije obuhvata sektore: B (Vađenje ruda i kamena); C (Prerađivačka industrija); D (Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija) i E (Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti).

U 2018. godini sektori industrije u Crnoj Gori generisali su 759 908,7 tona otpada, od toga neopasnog 423 159,5 tona i opasnog 336 749,2 tona.

Od ukupno 759 908,7 tona generisanog otpada u industriji, sektor Vađenje ruda i kamena generisao je 367 983,9 tona tj. 48,4%, sektor Prerađivačka industrija 50 924,7 tona tj. 6,7%, sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 336 816,3 tona tj. 44,3% i sektor Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti 4 183,8 tona tj. 0,6%.

Saopštenje


 

.