Novosti

15.08.2019
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Jul 2019. godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u julu 2019. godine u odnosu na jun iste godine bile su u prosjeku niže za 0,2%.
 
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u julu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile su u prosjeku više za 2,9%.

Stopa rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u periodu januar-jul 2019. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,2%.

Saopštenje 


.