Novosti

15.08.2019
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, jun 2019. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u junu 2019. godine u odnosu na jun 2018. godine, manja je za 2,8%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 1,4%.
 
Sadržaj mliječne masti u junu 2019. godine, u odnosu na jun 2018. godine, manji je za 1,8%, a sadržaj proteina je isti. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti manji je za 1,9%, dok sadržaj proteina je manji za 1,5%.
 
U junu 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 9,9%), pavlake (za 1,6%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 12,9%), kajmaka (za 65,3%) i sira (za 16%).
 
U junu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje proizvodnje fermentisanih mliječnih proizvoda (za 17,4%) i kajmaka (za 1,4%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje konzumnog mlijeka (za 7,6%), pavlake (za 15,5%) i sira (za 9,5%).
 

U periodu od januara do juna 2019. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 13 523 395 kg i bilježi se pad od 3,8% u odnosu na isti period 2018. godine. 

Saopštenje


.