Novosti

23.08.2019
Građevinske dozvole i prijave radova II kvartal 2019. godine

U II kvartalu 2019. godine u Crnoj Gori je izdato 50 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 16, dok se na pravne subjekte odnosi 34. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u II kvartalu 2019. godine predviđeno je građenje 274 stana ukupne površine od 17 191 m².


.