Novosti

30.08.2019
Prosječne zarade (plate) Jul 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u julu 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 767 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 511 eura. Prosječna (neto) zarada u julu 2019. godine u odnosu na jun 2019. godine zabilježila je pad od 1,0%, dok je prosječna (neto) zarada u julu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 0,6%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu 2019. godine u odnosu na jun 2019. godine zabilježile pad od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,9%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u julu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poslovanje sa nekretninama (7,4%), Usluge smještaja i ishrane (5,7%), Informisanje i komunikacije (4,7%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (4,3%), Prerađivačka industrija (4,2%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (3,9%), Ostale uslužne djelatnosti (2,8%), Građevinarstvo (2,2%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (1,3%), Vađenje ruda i kamena (1,1%), dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (4,3%), Državna uprava i odbrana (3,4%), Snabdijevanje električnom energijom (2,6%), Saobraćaj i skladištenje (2,2%), Obrazovanje (1,9%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,7%), Umjetnost zabava i rekreacija (1,4%) i Zdravstena i socijalna zaštita (0,2%). 

Saopštenje


.