Novosti

25.09.2019
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Avgust 2019. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u avgustu 2019. godine bilježi pad u odnosu na prethodni mjesec od 6,6% i u odnosu na isti mjesec prethodne godine od 2,8%.
 

Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 15,4%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 4,9% i sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 4,1%. 

Saopštenje


.