Novosti

01.11.2019
Bilans uglja 2018. godina

Proizvodnja uglja u Crnoj Gori u 2018. godini iznosila je 1 595,9 hiljada tona, od toga 56,8 hiljade tona mrkog uglja i 1 539,1 hiljada tona lignita.

Ukupno raspoloživa količina uglja za finalnu potrošnju u 2018. godini iznosila je 29,0 hiljada tona, od čega je 11,9 hiljada tona utrošeno u industriji, dok je 17,1 hiljada tona utrošeno u ostalim sektorima. Za proizvodnju električne energije utrošeno je 57,0 hiljade tona mrkog uglja i 1 486,7 hiljade tona lignita. 

Saopštenje


.