Novosti

01.11.2019
Bilans naftnih derivata 2018. godina

Ukupna finalna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u 2018. godini iznosila je 389,1 hiljada tona, od čega je u sektoru saobraćaja utrošeno 268,2 hiljada tona, u oblasti industrije 59,0 hiljada tona.
U ukupnoj finalnoj potrošnji naftnih derivata u 2018. godini saobraćaj je učestvovao 68,9%, dok je industrija imala učešće od 15,2%, ostalo 15,9%. Uvoz naftnih derivata u Crnoj Gori u 2018. godini iznosio je 418,3 hiljade tona.

Saopštenje

.