Novosti

15.11.2019
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, septembar 2019. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u septembru 2019. godine u odnosu na septembar 2018. godine, veća je za 2,4%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 6,2%.

Sadržaj mliječne masti u septembru 2019. godine, u odnosu na septembar 2018. godine, manji je za 5,4%, a sadržaj proteina je manji 5,7%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti veći je za 2,8%, dok sadržaj proteina je veći za 1,4%.

U septembru 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 5,3%), pavlake (za 12,6%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 2%), kajmaka (za 68,2%) i sira (za 17,9%).

U septembru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kajmaka (za 2%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje konzumnog mlijeka (za 6%), proizvodnje pavlake (za 23,7%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 18,8%) i sira (za 22,6%).

U periodu od januara do septembra 2019. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 21 177 819 kg i bilježi se pad od 2% u odnosu na isti period 2018. godine.


.