Novosti

19.11.2019
Cijene stanova u novogradnji III kvartal 2019. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u III kvartalu 2019. godine iznosila je 1 122 eura i manja je za 2,4% u odnosu na III kvartal 2018. godine, dok je za 7,0% manja u odnosu na II kvartal 2019. godine.
 
Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u III kvartalu 2019. godine iznosila je 1 082 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 365 eura, u središnjem regionu 660 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 676 eura.
 
Razlike tokom godina u prosječnim cijenama kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.
 

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u III kvartalu 2019. godine iznosila je 1 226 eura, dok je u kategoriji solidarna stambena izgradnja iznosila 663 eura. 

Saopštenje


.