Novosti

20.12.2019
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Novembar 2019. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za novembar 2019. godine iznosila je 646,9 eura.
 
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 270,6 eura, dok izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 376,3 eura.
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u novembru 2019. godine, u odnosu na oktobar 2019. godine, zabilježila je rast od 0,3%.
 

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u novembru 2019. godine u odnosu na oktobar 2019. godine, zabilježili su rast od 0,5%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na oktobar 2019. godine, zabilježili rast od 0,1%. 

Saopštenje


.