Novosti

15.01.2020
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, novembar 2019. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u novembru 2019. godine u odnosu na novembar 2018. godine, manja je za 0,4%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je manja za 8,8%.
 
Sadržaj mliječne masti u novembru 2019. godine, u odnosu na novembar 2018. godine, veći je za 4,5%, dok sadržaj proteina je veći za 0,9%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti veći je za 2,4%, dok sadržaj proteina je veći za 1,4%.
 
U novembru 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake (za 4,2%), kajmaka (za 46,9%) i sira (za 16,3%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje konzumnog mlijeka (za 5,4%) i fermentisanih mliječnih proizvoda (za 4,8%).
 
U novembru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 1,4%), pavlake (za 10,1%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 9,1%), kajmaka (za 13,3%) i sira (za 12,6%).
 

U periodu od januara do novembra 2019. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 25 743 363 kg i bilježi se pad od 1,6% u odnosu na isti period 2018. godine. 

Saopštenje


.