Novosti

16.01.2020
Indeksi potrošačkih cijena Decembar 2019. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2019. godine u odnosu na novembar 2019. godine u prosjeku su niže za 0,1%. Potrošačke cijene u decembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su više za 1,0%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: cipela i ostale obuće; odjeće; povrća; hljeba i žitarica; kafe; namještaja i pokućstva. Potrošačke cijene u periodu januar-decembar 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,4%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u decembru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je pad cijena u grupama: Odjeća i obuća (-2,4%); Rekreacija i kultura (-0,2%); Komunikacije (-0,1); Ostala dobra i usluge (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Prevoz (0,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,3%); Hrana i bezalkoholna pića (0,1%); Hoteli i restorani (0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale. 

Saopštenje


.