Novosti

22.01.2020
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Decembar 2019. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za decembar 2019. godine iznosila je 646,7 eura.
 
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 271,2 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 375,5 eura.
 
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u decembru 2019. godine, u odnosu na novembar 2019. godine, zabilježila je pad od 0,03%.
 

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u decembru 2019. godine u odnosu na novembar 2019. godine, zabilježili su rast od 0,2%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na novembar 2019. godine, zabilježili pad od 0,2%. 

Saopštenje


.