Novosti

27.01.2020
Prosječne zarade (plate) Decembar 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u decembru 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 781 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 520 eura. Prosječna (neto) zarada u decembru 2019. godine u odnosu na novembar 2019. godine zabilježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u decembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,4%. Na nivou 2019. godine prosječna bruto zarada iznosila je 773 eura dok je prosječna neto zarada iznosila 515 eura. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u 2019. godine u odnosu na 2018. godine zabilježile rast od 0,4% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,4%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u decembru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Usluge smještaja i ishrane (4,0%), Ostale uslužne djelatnosti (3,0%), Umjetnost zabava i rekreacija (1,6%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,5%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,9%), Informisanje i komunikacije (0,8%), Snabdijevanje električnom energijom (0,4%), Saobraćaj i skladištenje (0,4%), Državna uprava i odbrana (0,3%), Obrazovanje (0,2%) dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Poslovanje sa nekretninama (1,5%), Građevinarstvo (0,7%), Prerađivačka industrija (0,7%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,7%), Zdravstena i socijalna zaštita (0,7%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (0,4%), Vađenje ruda i kamena (0,4%) i Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (0,4%). 

Saopštenje


.