Novosti

29.01.2020
Indeks rodne ravnopravnosti 2019. godina

Indeks rodne ravnopravnosti mjeri rodnu ravnopravnost u državama članicama Evropske unije kroz šest domena: rad, novac, znanje, vrijeme, moć i zdravlje. Vrijednost indeksa prikazuje se na skali od 1 do 100, gdje 1 predstavlja potpunu neravnopravnost, dok vrijednost 100 prikazuje potpunu ravnopravnost.
 
Metodologiju obračuna Indeksa rodne ravnopravnosti razvio je Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE), koji i obračunava ovaj Indeks za države EU. U državama koje imaju status kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, Indeks obračunavaju nacionalni statistički zavodi u saradnji sa Evropskim institutom za rodnu ravnopravnost, čime se obezbjeđuje uporedivost Indeksa sa državama članicama EU.
 
Razvoj Indeksa rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori započeo je 2016. godine, potpisivanjem memoranduma o saradnji između Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Uprave za statistiku Crne Gore (MONSTAT-a), kojim je definisana obaveza MONSTAT-a da obračuna Indeks rodne ravnopravnosti za Crnu Goru u skladu sa metodologijom Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost. Indeks rodne ravnopravnosti za Crnu Goru objavljuje se po prvi put. Indeks je obračunao MONSTAT u saradnji sa Evropskim institutom za rodnu ravnopravnost, u skladu sa propisanom metodologijom korišćenjem nacionalnih i evropskih izvora podataka.
 
Indeks rodne ravnopravnosti za Crnu Goru je 55, dok za EU-28 iznosi 67,4. U odnosu na EU-28 Crna Gora bilježi nižu vrijednost indeksa za 12,4 indeksna poena. Indeks glavnih domena rodne ravnopravnosti pokazuje da je najveći jaz rodne ravnopravnosti u oblasti novca (niža vrijednost indeksa za 20,7 poena u odnosu na prosjek EU-28), dok je najmanji jaz u Crnoj Gori u odnosu na prosjek EU-28 zabilježen u domenu zdravlja (niža vrijednost indeksa za 1,2 poena u odnosu na prosjek EU 28).

.