Novosti

25.02.2020
Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2019. godine

Prevoz putnika u četvrtom kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u drumskom saobraćaju za 0,1%, lokalnom drumskom za 3,8%, prevozu putnika na aerodromima 14,5%, redovnom vazdušnom za 5,1%, dok se pad bilježi u željezničkom za 3,2% i vanrednom vazdušnom prevozu za 51,7%.
Kod prevoza robe u četvrtom kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod željezničkog za 36,2% i prevoza robe na aerodromima za 0,9%, dok se kod ukupnog prometa robe u lukama bilježi pad za 3,2%.
 
Broj pretovarenih tona u lukama, u četvrtom kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 9,6%, dok je rast zabilježen kod izmanipulisanih tona za 14,7%.
 
Potrošnja minuta fiksne telefonije u četvrtom kvartalu 2019. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 10,1% a potrošnja minuta mobilne telefonije rast za 2,3%.
 
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u četvrtom kvartalu 2019. godine iznosio je 1 554 što je 7,2% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica2 u četvrtom kvartalu 2019. godine iznosio je 732 (od čega je 722 povrijeđenih lica), što je za 13,7% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u četvrtom kvartalu 2019. godine iznosi 62 545 što je za 4,4% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u četvrtom kvartalu 2019. godine iznosi 5 658 što je za 10,1% manje nego u istom kvartalu prethodne godine.

U četvrtom kvartalu 2019. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 219 hiljada tona robe, uz ostvarenih 21 626 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 003 hiljade kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 92,7% ili 203 hiljade tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 7,3% ili 16 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 64,7% ili 13 983 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 35,3% ili 7 643 hiljade tonskih kilometara. 

Saopštenje


.