Novosti

26.02.2020
Građevinske dozvole i prijave radova IV kvartal 2019. godine

U IV kvartalu 2019. godine u Crnoj Gori je izdato 61 građevinska dozvola i prijave radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 29, dok se na pravne subjekte odnosi 32. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u IV kvartalu 2019. godine predviđeno je građenje 550 stanova ukupne površine od 28 980m². 

Saopštenje


.