Novosti

03.03.2020
Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2019/2020. godina

U akademskoj 2019/2020. godini, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori 4 381 student je upisao postdiplomske i doktorske studije.
 
Postdiplomske studije upisalo je 4 288 studenata i to: specijalističke studije 3 173, magistarske studije 1 115. Od navedenog broja studenata, udio studentkinja je 57%, a studenata 43%.

Broj studenata upisanih na specijalističke studije u odnosu na prethodnu akademsku godinu povećan je za 12,9%. Od ukupnog broja upisanih studenata na specijalističke studije, na javnim visokoškolskim ustanovama upisano je 2 451 ili 77,2%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama upisano je 722 ili 22,8%. 

Saopštenje


.