Novosti

16.03.2020
Klanje stoke i živine u klanicama Januar 2020. godine

U januaru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 25,4% (neto težina veća za 45,2%). Kod ovaca bilježi se rast u ukupnom broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok kod svinja bilježi se pad u ukupnom broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine prisutan je rast.
 

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 14,9% (neto težina manja za 8,2%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja bilježi se pad u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine manji je za 0,2% (neto težina veća za 4,3%). 

Saopštenje


.