Novosti

18.03.2020
Kružna putovanja stranih brodova 2019. godina

U 2019. godini ostvareno je 490 kružnih putovanja stranih brodova u Crnoj Gori. Na brodovima je bilo 649 038 putnika.
 
U odnosu na 2018. godinu, broj putovanja viši je za 15,6%, dok je broj putnika viši za 28,2%.
 

Prema zastavi pod kojom plove, struktura brodova koji su uplovili u teritorijalno more Crne Gore u 2019. godini je sljedeća: Malta (25,1%), Bahami (23,1%), Panama (16,1%), Belgija (7,3%), Hrvatska (5,9%), Italija (5,9%), Bermudi (4,9%), Holandija (2,9%) i drugi. 

Saopštenje


.