Novosti

15.04.2020
Klanje stoke i živine u klanicama Februar 2020. godine

U februaru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 17% (neto težina veća za 33,3%). Kod ovaca bilježi se rast u ukupnom broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok kod svinja bilježi se pad u ukupnom broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine prisutan je rast.
 

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 5,7% (neto težina veća za 5,8%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja bilježi se pad u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine manji je za 1,7% (neto težina manja za 2,9%). 

Saopštenje


.