Novosti

14.05.2020
Indeksi potrošačkih cijena April 2020. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu 2020. godine u odnosu na mart 2020. godine u prosjeku su niže za 0,7%. Potrošačke cijene u aprilu 2020. godine u odnosu na april 2019. godine, u prosjeku su niže za 0,9%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: goriva i maziva za motorna vozila; čvrstih goriva; odjeće; usluga za održavanje i popravku stanova; velikih kućnih aparata. Potrošačke cijene u u periodu januar-april 2020. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u aprilu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je pad cijena u grupama: Prevoz (-6,4%); Odjeća i obuća (-0,7%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,5%); Ostala dobra i usluge (-0,3%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Zdravlje (0,4%); Hrana i bezalkoholna pića (0,3%); Alkoholna pića i duvan (0,3%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.