Novosti

28.05.2020
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - April 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-april 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 801,8 miliona eura, što ukazuje na pad od 10,0% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 114,4 miliona eura, a uvoz 687,4 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 8,6%, a uvoz manji za 10,2%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,6% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,3%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 27,8 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 21,5 mil. eura, Gvožđe i čelik – 4,0 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 147,9 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 42,4 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 32,3 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (27,2 mil. eura), Slovenija (15,4 mil. eura) i Mađarska (11,0 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (131,0 mil. eura), Njemačka (65,0 mil. eura) i Kina (61,3 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.


.