Novosti

16.06.2020
Anketa o radnoj snazi I kvartal 2020. godine

Usled uvođenja privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa (COVID-19) i zbog onemogućenog pristupa domaćinstvima, u saopštenju su prikazani preliminarni podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u prvom kvartalu 2020. godine, dok će konačni podaci biti blagovremeno objavljeni.
 
U prvom kvartalu 2020. godine u Crnoj Gori, aktivnog stanovništva bilo je 283,2 hiljade od kojih je 237,0 hiljada ili 83,7% zaposlenih i 46,2 hiljade ili 16,3% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 0,5%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 0,8%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 2,7%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 11,3%.
 
Neaktivno stanovništvo čini 216,9 hiljada lica. Broj neaktivnog stanovništva u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 0,1%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 3,4%.

Stopa aktivnosti za prvi kvartal 2020. godine je 56,6%, stopa zaposlenosti je 47,4%, stopa nezaposlenosti je 16,3% i stopa neaktivnosti je 43,4%. 

Saopštenje


.