Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

16.06.2020
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Maj 2020. godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u maju 2020. godine u odnosu na april iste godine bile su u prosjeku više za 0,2%.
 
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u maju 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile su u prosjeku više za 0,3%.

Stopa rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u periodu januar-maj 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 0,6%. 

Saopštenje


.