Novosti

18.06.2020
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Maj 2020. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za maj 2020. godine iznosila je 643,4 eura.
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 278,7 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 364,7 eura.
 
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u maju 2020. godine, u odnosu na april 2020. godine, zabilježila je rast od 0,2%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u maju 2020. godine u odnosu na april 2020. godine, zabilježili su rast od 0,8%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge,u odnosu na april 2020. godine, zabilježili pad od 0,2%. 

Saopštenje


.