Novosti

18.06.2020
Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2019. godina

Jedinične vrijednosti izvoza roba u periodu od januara do decembra 2019. godine bilježe pad od 0,8% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Jedinične vrijednosti uvoza roba u periodu od januara do decembra 2019. godine bilježe rast od 0,8% u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu od januara do decembra 2019. godine, posmatrano prema poglavljima carinske tarife, najveći rast jediničnih vrijednosti izvoza roba od 81,1% zabilježen je kod poglavlja 9: Kafa, čaj, mate čaj i začini, dok je na strani uvoza roba najveći rast od 26,7% bio kod poglavlja 26: Rude, zgure i pepeo. 

Saopštenje


.