Novosti

24.06.2020
Industrijska proizvodnja (PRODCOM) 2019. godina

Proizvodnja važnijih industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u 2019. godini se može prikazati na razne načine. Kao važnije industrijske proizvode smatramo proizvode razvrstane u oblastima Klasifikacije djelatnosti sa najvećim učešćem u ukupnoj industrijskoj proizvodnji.
 
U 2019. godini slijedeći proizvodi su zabilježili rast proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2018. godine:
  • Rude i koncentrati aluminijuma sa 468 164 t na 774 725 t odnosno 65,5%;
  • Cigarete koje sadrže duvan sa 127 t na 462 t odnosno 263,8%;
  • Drvo četinara, uzdužno testerisano ili rezano sa 102 089 m³ na 128 329 m³ odnosno 25,7%;
  • Katranizovani makadam, sa 40 659 t na 64 658 t odnosno 59,0%.
 
U 2019. godini slijedeći proizvodi su zabilježili pad proizvodnje u odnosu na proizvodnju iz 2018. godine:
  • Svjež beton sa 1 117 063 t na 838 984 t odnosno -24,9%;
  • Kuglični ležajevi sa 1 033 t na 816 t odnosno -21,0%;
  • Sirovi aluminijum, nelegirani sa 40 163 t na 36 522 t odnosno -9,1%.
  • Čelični liv za mašinsku i mehaničku obradu sa 17 949 t na 14 905 t odnosno -17,0%. 

Saopštenje


.