Novosti

25.06.2020
Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država 2019. godina

EUROSTAT je 19. juna 2020. godine objavio komparativne nivoe cijena 37 evropskih država. Grupu od 37 evropskih država čine 27 članica EU, 3 EFTA članice (Island, Norveška i Švajcarska), Velika Britanija, zatim 5 zemalja sa statusom kandidata za članstvo u EU (Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Albanija i Turska) i Bosna i Hercegovina, potencijalni kandidat za članstvo u EU.
 
Prikazani rezultati zasnivaju se na istraživanjima koja se sprovode u okviru projekta Pariteta kupovne moći (PKM), kojim se prikupljaju cijene za oko 2000 uporedivih proizvoda i usluga, omogućavajući zemljama da prikupe cijene za dovoljan broj reprezentativnih proizvoda. Projekat PKM sprovodi se pod rukovodstvom EUROSTAT-a i OECD-a.
 
Rezultati istraživanja su iskazani preko “indeksa nivoa cijena” koji omogućavaju poređenje nivoa cijena među zemljama u odnosu na prosjek Evropske unije. Ako je indeks nivoa cijena veći od 100, zemlja se smatra relativno skupljom u poređenju sa prosjekom EU, a ako je indeks nivoa cijena manji od 100, zemlja se smatra relativno jeftinijom u poređenju sa prosjekom EU.
 
U 2019. godini nivoi cijena za potrošna dobra i usluge značajno su varirali među evropskim zemljama. Potrošačke cijene u Danskoj su 41% iznad EU prosjeka, dok je najjeftinija članica Evropske unije Bugarska, čije su potrošačke cijene 47% ispod prosjeka EU.

Nivo cijena potrošnih dobara i usluga u Crnoj Gori u 2019. godini iznosio je 57% prosjeka EU kao i u Srbiji i Albaniji, dok je u Hrvatskoj iznosio 71% prosjeka, Bosni i Hercegovini 55%, a u Sjevernoj Makedoniji 50% evropskog prosjeka. 

Saopštenje


.