Novosti

30.06.2020
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Maj 2020. godine

Usled uvođenja privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa (COVID-19), u periodu od 15. marta do 18. maja 2020. godine bilo je zabranjeno pružanje ugostiteljskih usluga u smještajnim objektima, osim za prijavljene goste.
Prema Regulativi 692/2011 o evropskoj statistici turizma karantinski smještaj nije uključen u obuhvat istraživanja.
 
U Crnoj Gori u maju 2020. godine, u kolektivnom smještaju je ostvareno svega 1 658 dolazaka i 5 622 noćenja turista. Domaći turisti su ostvarili 1 417 dalazaka i 3 535 noćenja, dok su strani turisti ostvarili 241 dolazak i 2 087 noćenja.
 
U Crnoj Gori u maju 2019. godine, u kolektivnom smještaju bilo je ostvareno 125 492 dolaska i 411 359 noćenja turista. 
 

.